KAOA1280 Personal Taxation (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

1. Tuloverojärjestelmä ja sen rakenne

- peruskäsitteet

- verovelvollisuuden määräytyminen

- tulolähdejako - tulolajijako

2. Henkilöverotus

- verotettavan tulon laskeminen

- pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset

- ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset - vero ja siitä tehtävät vähennykset

- tappiontasaus. 


Suoritustavat

Kurssi suoritetaan verkkokurssina, joka sisältää luennot, kirjallisuuden ja tentin. Kurssin luennot striimataan ja tallennetaan. Luennoilla käytävään keskusteluun on mahdollista osallistua chatin kautta. Luennot pidetään Tampereen yliopistolla, jossa luentoihin on mahdollista osallistua.

Learning outcomes

Opiskelija tuntee Suomen tuloverojärjestelmän kokonaisrakenteen ja tuloverotuksen keskeisen käsitteistön, kuten tulolähdejaon ja tulolajijaon. Opiskelija tuntee erityyppisten verovelvollisten verovelvollisuusaseman tuloverotuksessa ja hallitsee henkilöverotusta koskevan sääntelyn keskeisen aineellisen sisällön. Opiskelija tuntee erilaisten sijoituskohteiden tuloverokohtelun ja ansiotulojen, erityisesti palkkatulojen, verotukseen liittyvät moninaiset erityiskysymykset ja osaa ottaa nämä huomioon henkilökohtaisessa ja yritystoimintaa koskevassa taloudellisessa päätöksenteossa. Opiskelija osaa soveltaa henkilöverotusta koskevia säännöksiä käytännön tilanteissa ja osaa perusteella soveltamisratkaisunsa.

Additional information

Kurssi järjestetään lukuvuonna 2020-2021 yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Opetuksesta ja tenttien tarkastuksesta vastaa Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunta.

Description of prerequisites

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Study materials

 1. Räbinä – Myllymäki – Myrsky, Henkilökohtaisen tulon verotus, Alma Talent 2019.
 2. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:
 • Tuloverolaki 1535/1992
 • VeroHp verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
 • VeroHp verovapaista matkakustannusten korvauksista
 • VeroHp matkakuluvähennyksen määrästä

Completion methods

Method 1

Description:
Kurssi suoritetaan verkkokurssina, joka sisältää luennot, kirjallisuuden ja tentin. Kurssin luennot striimataan ja tallennetaan. Luennoilla käytävään keskusteluun on mahdollista osallistua chatin kautta. Luennot pidetään Tampereen yliopistolla, jossa luentoihin on mahdollista osallistua.
Evaluation criteria:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Time of teaching:
Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Language:
Finnish
Study methods:

Kurssi suoritetaan verkkokurssina, joka sisältää luennot, kirjallisuuden ja tentin. 

Study materials:
 1. Räbinä – Myllymäki – Myrsky, Henkilökohtaisen tulon verotus, Alma Talent 2019.
 2. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:
 • Tuloverolaki 1535/1992
 • VeroHp verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
 • VeroHp verovapaista matkakustannusten korvauksista
 • VeroHp matkakuluvähennyksen määrästä

Teaching