KAOA1150 Corporate Law (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2023-2024

Description

I. Yhtiöoikeuden yleiset lähtökohdat

II. Osakeyhtiö

- osakeyhtiölain keskeiset periaatteet

- osakeyhtiön oman ja vieraan pääoman välinen rajanveto

- osakeyhtiölain mukaiset rahoitusinstrumentit

- osakeyhtiölain tase ja tilinpäätös

- varojen jakaminen

- omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen

- yritysjärjestelyt

- vähemmistöosakkaiden lunastaminen

- yritysjärjestelyt

- vähemmistöosakkaiden lunastaminen

- osakeyhtiön johtoon kuluvien henkilöiden uudistuneet osakeyhtiölain mukainen vahingonkorvausvastuu suhteessa yhtiöön, osakkeenomistajiin ja muihin sekä yhtiön oma vastuu.

III. Henkilöyhtiöt

- Henkilöyhtiöiden lähtökohdat

- Henkilöyhtiön perustaminen

- Yhtiömiesten asema

- Päätöksenteko ja yhtiön edustaminen

- Vastuu yhtiön veloista ja varojen jakaminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa yhtiöoikeuden yleiset pääpiirteet ja periaatteet ja soveltaa niitä eri tilanteisiin.

Description of prerequisites

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Study materials

Villa Seppo (2023). Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö

Muu luennoilla erikseen jaettava materiaali

Säädökset

Osakeyhtiölaki (21.7.2006/624)

Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä (29.4.1988/389)

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetuskurssi
Evaluation criteria:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Time of teaching:
Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot ja luentotentti

Teaching