KAOA1340 Inheritance, Gift and Capital Transfer Taxation (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

1. Avioliittoa, perintöä ja testamenttia koskeva yksityisoikeudellinen sääntely pääpiirteissään

2. Perintö- ja lahjaverotuksen perusteet 


3. Yritysvarallisuuden erityiskysymykset 

4. Tyypilliset verosuunnittelutilanteet

5. Kansainvälinen perintö- ja lahjaverotus

6. Varainsiirtoverotuksen perusteet

7. Menettely- ja muutoksenhaku pääpiirteissään 

Learning outcomes

Opiskelija tuntee verotuksen kannalta keskeisen perhevarallisuusoikeudellisen sääntelyn sekä perintö-, lahja- ja varainsiirtoverotusta koskevan sääntelyn. Opiskelija osaa soveltaa sääntelyä käytännön tilanteissa ja ratkaista oikeudellisia ongelmia sekä esittää kantansa kirjallisessa muodossa. Opiskelija osaa etsiä oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseksi tarvittavaa ajantasaista tietoa. Opiskelija osaa laatia ja tulkita verotuksen kannalta keskeisiä asiakirjoja. Opiskelija ymmärtää perintö- ja lahjaverotuksen sidokset muihin verotuksen muotoihin. Opiskelija tunnistaa vastikkeettomiin saantoihin liittyvät keskeiset verosuunnittelulliset näkökohdat. Opiskelija tuntee perintö-, lahja- ja varainsiirtoverotuksen kansainväliset liittymät. 

Additional information

Suoritustapa on kirjallinen tentti.

Study materials

Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: 


• Perintö- ja lahjaverolaki, 378/1940 

• Varainsiirtoverolaki, 931/1996 

• Perintökaari, 40/1965 

• Avioliittolaki, 234/1929 

• Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta, 26/2011


Mahdollinen muu opettajan luennoilla ilmoittama aineisto. 

Literature

  • Aarnio, Aulis - Kangas, Urpo - Puronen, Pertti - Räbinä, Timo: Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset, (2016 tai uudempi), luvut I-V.
  • Ossa, Jaakko: Perintö- ja lahjaverotus (jatkuvatäydenteinen).
  • Räbinä, Timo - Myllymäki, Janne: Kiinteistöjen ja huoneisto-osakkeiden verotus (2016 tai uudempi), luku II. Jonka korvaa ilmestyessään teos Myllymäki, Janne: Varainsiirtoverotus

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Suoritustapa on kirjallinen tentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching