KAOA1140 Immaterial Right (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssilla annetaan kokonaiskuva Suomen immateriaalioikeuden perusteista ja periaatteista. Opintojakso käsittelee erityisesti patentti-, tavaramerkki-, malli-, toiminimi-, tekijän- ja lähioikeuksien suojan ja näiden sääntelyiden perusteet. Aiheita ovat mm. suojan edellytykset, laajuus ja loukkauksen seuraamukset sekä immateriaalioikeuksien merkitys yritystoiminnassa.


Kurssin sisällön yhteys YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin:

Tavoite 9: Kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuureja. Rakentaa kestävää infrakstruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatiota

Learning outcomes

Opintojakson suorettuaan opiskelija osaa:
- tunnistaa eri immateriaalioikeudelliset suojamuodot ja niiden keskeiset erot
- määritellä kunkin yksinoikeuden suojan kohteen
- tehdä yhteenveto suojan synnyn edellytyksistä, laajuudesta, kestosta
- hahmottaa toisen immateriaalioikeuden loukkaamisen riskit ja seuraamukset
- perustella sopivan suojamuodon käyttöä tilannekohtaisesti

Metataidot:

-(Oikeudellinen) Ongelmanratkaisukyky

Study materials

Haarman, P-L. (2014) Immateriaalioikeus.
Muu luennolla erikseen jaettava materiaali.

Säädökset:
Tekijänoikeuslaki (8.7.1961/404).
Tavaramerkkilaki (26.4.544/2019).
Patenttilaki (15.12.1967/550).
Mallioikeuslaki (12.3.1971/221).

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetuskurssi
Evaluation criteria:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Time of teaching:
Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot ja luentotentti

Study materials:

Haarman, P-L. 2014. Immateriaalioikeus.
Muu luennolla erikseen jaettava materiaali.

Säädökset:
Tekijänoikeuslaki (8.7.1961/404).
Tavaramerkkilaki (26.4.544/2019).
Patenttilaki (15.12.1967/550).
Mallioikeuslaki (12.3.1971/221).

Teaching