Master's Degree Programme in Sport Technology

Degree title:
Master of Sport Sciences
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Liikuntateknologian maisteriohjelmaan valituilla opiskelijoilla on vähintään yliopiston kandidaatin tutkinto tai soveltuva (insinööri tai tradenomi) AMK-tutkinto. Hänellä on taustaopintoja luonnontieteiden, tekniikan, ja/tai informaatioteknologiaan liittyen vähintään 50 op. Liikuntateknologian liikuntabiologisen maisterikoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ihmisen ja teknologian välisiä yhteyksiä liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin viitekehyksessä. Koulutuksessa keskitytään biomekaniikan ja fysiologian perusteisiin ja henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa suunniteltuihin omakohtaisiin tavoitteisiin. Pro gradu-tutkielma tehdään joko biomekaniikan, liikuntafysiologian tai valmennus- ja testausopin pääaineeseen opintosuunnan vahvuuksia ja tutkimusmenetelmiä hyödyntäen. Valmistuneet liikuntatieteiden maisterit voivat sijoittua liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä edistäviin teknologia- ja palvelualan yrityksiin asiantuntijoiksi. Valmistuneilla on valmiuksia tuotekehitykseen ja yrityksen perustamiseen.

Learning outcomes

Liikuntateknologian maisteriohjelmasta valmistuvalla liikuntatieteiden maisterilla (LitM) on laaja-alainen osaaminen ihmisen elimistön rakenteesta, toiminnasta ja adaptaatioista liikunnan ja terveyden viitekehyksessä sekä liikuntabiologisista mittausmenetelmistä. Maisteri hallitsee syvällisesti valitsemansa erikoistumisalan tutkimus- ja analyysimenetelmiä sekä kokeellisen tutkimuksen prosessin oman pro gradu –tutkielman teon kautta. Hän osaa työskennellä yhteistyössä eri alan asiantuntijoiden kanssa, tuottaa tieteellistä asiatekstiä ja viestiä tieteellisestä tutkimuksesta vastuullisesti.

Structure

Select all (67+ cr)