VTESYVLTE Advanced Studies in Science of Sport Coaching and Fitness Testing, Specialisation in Sport Technology (67 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
No

Description

-

Learning outcomes

Tämän osaamisalueen opintojaksot käytyään opiskelija hahmottaa tiedettä kokonaisuutena ja tuntee tutkimuksen teon eri vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tutkimuksen liikuntabiologisen ongelman ratkaisemiseksi sekä ymmärtää liikuntateknologian ja ihmisen toiminnan välisen rajapinnan, puutteet ja vahvuudet. Opiskelija osaa valita tutkimukseen tarkoituksenmukaiset kvantitatiiviset menetelmät ja raportoida toteuttamansa tutkimuksen tulokset hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.

Structure

Select all (67 cr)