LBIS010 Physical Activity, Health and Technology (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssilla perehdytään yleisimpiin liikunta- ja terveysteknologian sovelluksiin, niiden toimintarajapintoihin ja teknisiin yksityiskohtiin sekä perehdytään koneoppimisen perusperiaatteisiin.


Sovelluksiin ja dataan liittyvä lainsäädäntö

Langaton mittausteknologia

Puettava- ja anturiteknologia

Koneoppiminen, python ohjelmointi

Esitietojen kertaus/testi kurssille pääsyyn: biomekaniikan perusteet, hermo-lihasjärjestelmän perusteet, kuormitusfysiologia I ja II 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää kurssilla käytävien teknologioiden toimintaperiaatteen (langaton teknologian, syke, hengityskaasujen mittaus, vaateteknologia; EMG housut, liikeanturit (kiihtyvyys, asento)

- ymmärtää niiden mittaustekniset vahvuudet ja heikkoudet

- ymmärtää ihmisen fysiologian ja teknologian välisiä yhteyksiä, mitkä vaikuttavat mittaustuloksiin

- tiedostaa teknisiin sovelluksiin ja datan hallintaan liittyvät säännökset

ymmärtää koneoppimisen perus periaatteet ja osaa soveltaa koneoppimista osana teknologisia liikunta- ja hyvinvointisovelluksia

Additional information

Suoritustavat:

Harjoitustyö, itsenäistä työskentelyä

Luentotentti 100%, harjoitustyö hyv/hyl

Lisätiedot:

Oheiskirjallisuus

M Kirk, 2017, Thoughtful Machine Learning with Python: A Test-Driven Approach, s.220

O Theobald, 2017, Machine Learning For Absolute Beginners: A Plain English Introduction,

Robertson et al. 2014 Research Methods in Biomechanics, 2nd edition, s.370

Terveysteknologian sääntely – ja tiedät mitä teet; http://reguloiko.fi/

Description of prerequisites

Perustieto ihmisen fysiologiasta ja biomekaniikasta.

Completion methods

Method 1

Description:
26 tuntia luentoja ja harjoituksia
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen luennoilla 20 %, ryhmätyö 20 %, harjoitustyö 20 % ja luentopäiväkirja 40 %
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching