LBIS005 Research Methodology in Sport Technology (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Perehtyminen hyvinvointiin, liikkumiseen, terveyteen ja testaamiseen liittyviin tutkimus- ja analyysimenetelmiin sekä yleisimpiin tilastollisiin menetelmiin ja eettisiin kysymyksiin. Tutkimusviestinnän käytäntöihin perehtyminen.

Suoritustavat

Tutkimusmenetelmäseminaari (24 tuntia). Tutustutaan raporttien muodossa eri aihealueiden tutkimus-metodiikkaan, etiikkaan ja raportointiin. Valitusta aiheesta laaditaan tutkimusmenetelmiä käsittelevä kirjallisuuskatsaus.
Tilastotieteen ja tutkimusviestinnän tehtävien tekeminen. Tutkimusmenetelmäraporttien laatiminen ja lopputentti.

Arviointiperusteet

Laaja raportti 100%

Learning outcomes

Syventää tutkimusmetodiikan tietoutta tutustumalla oman opinnäytetyön kannalta keskeisiin tutkimusmetodeihin ja tilastotieteeseen, tieteenteon etiikkaan ja tieteelliseen kirjoittamiseen.

Additional information

2. lukuvuosi

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching