LBIP2017 Musculoskeletal System Anatomy Practicum (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssilla perehdytään soveltamaan tietoja ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteesta lihasten harjoittamisessa laatimalla ryhmätyönä lihaksia monipuolisesti kuormittava kuntosaliohjelma.

Ryhmän tehtävänä on suunnitella valitsemalleen kohderyhmälle tai -henkilölle kuntosaliohjelma, joka kuormittaa lihaksia monipuolisesti eri lihastyötavoilla tai näiden erilaisilla yhdistelmillä. Ryhmän tulee raportoida mm. mitä liikkeitä nivelissä tapahtuu, mitkä ovat agonisti- ja synergistilihakset sekä millä lihastyötavalla liikkeiden eri vaiheissa lihaksia käytetään.

Learning outcomes

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija…

- on oppinut soveltamaan tietojaan ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteesta lihasten harjoittamisessa eri lihastyötavoilla

- osaa loogisesti perustella tekemänsä kuntosaliharjoitevalinnat

- osaa kriittisesti ja rakentavasti arvioida omia ja muiden tekemiä harjoitevalintoja

- osaa raportoida ja esittää ryhmätyönsä

- on saanut kokemuksia toimistosovellusten käytöstä

- osaa toimia ryhmän jäsenenä 

Additional information

1. syyslukukausi 

Harjoitukset 14 tuntia, ryhmätyötä ja raportointia, harjoitusten suorittaminen ja raportointi. 

Description of prerequisites

LBIP009 Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia, LBIP010 Fysiologian perusteet 

Study materials

Oheiskirjallisuus:

Delavier, F. 2013 Lihaskuntoharjoittelu ja venyttely (4. uudistettu suomenkielinen painos). Suomi: VK-Kustannus (192 s.). ISBN: 978-951-9147-67-3

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Harjoitukset suoritettava ja raportoitava hyväksytysti, ryhmätyöraportti hyv/hyl
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching