LBIA022 Advanced Physiology II (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Kurssilla syvennetään opiskelijan tietoja ihmiskehon fysiologisista toiminnoista.

Description

autonominen hermosto

suolisto ja ruoansulatus

aineenvaihdunta

lämmönsäätely

endokrinologia

lisääntyminen

Learning outcomes

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija osaa …

- selittää autonomisen hermoston toimintamekanismit ja tehtävät

- selittää ruoansulatuselimistön toimintamekanismit ja tehtävät

- selittää lämmönsäätelyn toimintamekanismit ja tehtävät

- selittää endokriinisen järjestelmän toimintamekanismit ja tehtävät

- selittää lisääntymiselimistön toimintamekanismit ja tehtävät

- tiivistää asiatekstiä helposti luettavaan muotoon

- osaa pitää selkeän ja havainnollisen esityksen tiivistelmästään 

Additional information

2. kevätlukukausi, 3. periodi

Description of prerequisites

LBIA021 Fysiologian jatkokurssi I

Literature

  • Guyton. A. C., Hall J. E. 2000 - 2011. Textbook of Medical Physiology. 10 - 12th editions. Philadelphia, USA : W.B. Saunders Company (n. 300 s.). ; ISBN: 978-1-4160-4574-8 978-0-8089-2400-5 1-4160-4574-0. (ss. 729-742, 753-798, 809-1030 (pois lukien sairauksiin liittyvät kohdat, yht. n. 270 s.)

Completion methods

Method 1

Description:
Kirjatentti 100%, aktiivinen osallistuminen seminaariin (80 % läsnä, tiivistelmän teko ja esitys muille).
Evaluation criteria:
Seminaari 14 tuntia. Kirjallisuuden tenttiminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching