LBIY1002 Liikuntateknologian harjoitukset (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Opintojakson tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija keskeisimpiin liikuntateknologian tutkimuskentän mittausmenetelmiin.

Description

-

Learning outcomes

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija:

- osaa suoran maksimaalisen hapenottotestin ja tulkita testin tuloksia

- ymmärtää hapenottotestauksen periaatteet ja kuormituksen vaikutukset fysiologisiin muuttujiin

- osaa hyödyntää Coachtech-järjestelmää osana urheilijan testausta

- osaa integroida sensoritekniikkaa osaksi Coachtech-pohjaista testausta ja hyödyntää sitä osana testausprosessia

- osaa kerätä ja analysoida dataa Spike-ohjelmistoa käyttäen

- ymmärtää signaalinkeräyksen periaatteet (näytteenottotaajuus, suodatus, vahvistus, kalibrointi) ja liikuntabiologisten signaalien analysoinnin ja tulkinnan

- osaa kuvata käyttämiensä mittauslaitteiden toimintamekanismit ja mittausten virhelähteet 

Additional information

1. kevätlukukausi 

Completion methods

Method 1

Description:
Harjoitukset suoritettava hyväksytysti ja raportoitava. Harjoitukset 12 tuntia + omatoimista harjoittelua.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching