LBIS1004 Advanced Course of Sport Technology (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Tutkia liikuntateknologian kenttää sekä Suomessa että kansainvälisesti. Antaa valmiuksia osallistua teknologian kehittämisprosessiin.

Description

Kurssilla opiskelija syventää tietämystään pääaineen ja mielenkiinnon mukaan seuraavilla aihealueilla

- harjoitusadaptaatio voimaharjoittelussa, aerobisessa ja anaerobisessa harjoittelussa

- liikuntaharjoittelu ja adaptaatiot kuntoutuksessa / liikuntarajoitteisilla ikääntyneillä

- työfysiologia

- ravitsemus

- huippu-urheilu

- taidon harjoittaminen

- Liikuntateknologia Suomessa ja maailmalla

- Tutkimus ja innovaatiotoiminta

- Teknologia, tuotteistaminen ja tutkimusetiikka suomalaisissa yrityksissä.

- Tutkia liikuntateknologian kenttää sekä Suomessa että kansainvälisesti

- Antaa valmiuksia osallistua teknologian kehittämisprosessiin.

Suoritustavat

Luentoja, seminaareja, valittua kirjallisuutta, ryhmätöitä, yritysvierailuja, kongressiesityksiä. Kirjallisuudesta 100 sivua englannin kielistä tekstiä/1 op tai 200 sivua suomenkielistä tekstiä/1 op. Tehtävät ja/tai tenttikirjat on sovittava etukäteen.


Arviointi:

Arviointiperusteet: Suoritusten keskiarvo, kaikki suoritukset ovat samanarvoisia

Learning outcomes

Kurssilla syvennytään liikuntabiologiaan liittyvien menetelmien ja kehon toimintamekanismien tietouden kehittämiseen ja laajentamiseen biomekaniikassa, liikuntafysiologiassa ja/tai valmennus- ja testausopissa

Additional information

2. syys- ja kevätlukukausi

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching