LBIS011 Advanced Sports Technology literature (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Liikuntatieteiden ja -teknologian syventävän kirjallisuuden tenttiminen

Description

Liikuntabiologian ja liikuntateknologian erikoisalueet

Suoritustavat:

Kirjallisuuden tenttiminen, 100 sivua englannin kielistä tekstiä =1 op, 200 sivua suomenkielistä tekstiä =1 op

Kaikki tentit ovat samanarvoisia.

Learning outcomes

Perehtyä johonkin tai joihinkin biomekaniikan, liikuntafysiologian tai valmennus- ja testausopin erikoisalueisiin. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa:

jäsentää yksityiskohtaisesti valitsemiensa liikuntabiologisten ja/tai liikuntateknologisten alueiden ilmiöitä ja niihin liittyviä mekanismeja

Additional information

Suositeltava kirjallisuus:

Gandevia, S. C. (eds.). 1995. Fatigue: Neural and Muscular Mechanisms. Adv. Exp. Med. Biol. Vol. 384. New York, USA: Plenum Press (541 s.).; ISBN: 0-306-45139-5 9781489910189

Merletti, R., Parker P. J. 2004. Electromyography. Physiology, Engineering, and Noninvasive Applications. USA: Wiley. Chapters 1, 4, 5 and 6. (100 s.). ISBN: 9780471678380

Komi P. V. (ed.) 2011. Olympic Encyclopaedia of Sports Medicine - Neuromuscular Aspects of Sport Performance. Oxford: Wiley-Blackwell (321 s.).; ISBN: 9781444324839 1444324837

Kandel, E. R., Schwartz J. H. & Jessell, T. M. 2000 or 2013. Principles of Neural Science. New York, USA. McGraw-Hill Medical (1719 s.).; ISBN: 978-0-07-139011-8

Zatsiorsky, V. M. 2000. Biomechanics in Sport: Performance Enhancement and Injury Prevention. Cambridge, USA: Blackwell Science, University Press. (681 s.).; ISBN: 9780470693049

Schmidt, R. A. & Lee T. D. 2011. Motor control and Learning. 5th ed. Champaign, IL. USA: Human Kinetics: ISBN: 978-0736079617 (488 s.)

Kraemer, W. & Häkkinen, K. (eds.) 2002. Strength Training for Sport. Malden, MA: Blackwell Science Ltd. ISBN: 978-0632055685 (177 s.)

Maughan, R. & Gleeson, M. 2010. The Biochemical Basis of Sports Performance. 2nd ed. Oxford University Press, ISBN: 978-0199208289 (307 s.)

Hackney, A.C. & Constantini, N.W. 2020. Endocrinology of Physical Activity and Sport. 3rd ed. Humana Press. ISBN: 978-3030333751 (563 s.)

Completion methods

Method 1

Description:
Kirjallisuuden tenttiminen, 100 sivua englannin kielistä tekstiä =1 op, 200 sivua suomenkielistä tekstiä =1 op
Evaluation criteria:
Tentti 100%
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching