ERIAIN Intermediate Studies in Special Education (50+ cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
No

Description

 • ammatilliset valmiudet erityisopettajan / varhaiserityisopettajan työhön
 • tukeminen oppimisvaikeuksissa
 • kommunikaation tukeminen
 • käyttäytymisen tukeminen
 • moniammatillinen yhteistyö
 • tutkimuksen tekemisen perusteet
 • opetusharjoittelu
 • erityispedagogiikan asiantuntijan ammattietiikka

Learning outcomes

Erityispedagogiikan aineopinnot suoritettuaan opiskelija
 • osaa tunnistaa ja arvioida kehityksen ja oppimisen tukemisen haasteita
 • osaa suunnitella ja toteuttaa kehityksen ja oppimisen tukea sekä arvioida tuen vaikuttavuutta
 • osaa noudattaa ammattieettisiä periaatteita työskentelyssään
 • ymmärtää tutkimuksen tekemisen periaatteet
 • kykenee kriittisesti tarkastelemaan omaa taitotietoaan erityispedagogiikan asiantuntijana ja tunnistamaan osaamistarpeensa

Structure

Select all (50 cr)