ERIA3509 Learning instruction in day care group (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Havainnointi, suunnittelu, yhteisopettajuus ja muu vuorovaikutuksellinen tiimityö, oma ohjaus ja opetus, arviointi.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- hyödyntää havainnoiden ja muita arviointitapoja käyttäen saamaansa monitieteistä tietoa opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
- suunnitella ja toteuttaa erilaisiin teoreettisiin lähtökohtiin ja tuen tarpeisiin perustuvaa eettisesti kestävää, monikulttuurisuuden huomioivaa ohjausta ja tukea
- toimia yhteisopettajuuden ja tiimityön periaatteiden mukaisesti
- huomioida huoltajien osallisuuden

Description of prerequisites

Opintojakso ERIA1509 (tai aiempi ERIA233) pitää olla suoritettuna ennen opetusharjoittelun aloittamista.

Study materials

Oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Completion methods

Method 1

Description:
Varhaiserityispedagogiikan tutkinto-ohjelman opiskelijoille.
Evaluation criteria:
Harjoittelun hyväksytty suorittaminen, seminaareihin osallistuminen ja harjoitteluraportti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Harjoittelu päiväkotiryhmässä, harjoitteluraportti, aktiivinen osallistuminen seminaareihin. Joustava suoritustapa erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot aiemmin suorittaneille opiskelijoille.

Teaching