ERIA1100 Accessible Learning and Interaction Environments (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Coordinating organisation:
Department of Educational Sciences, Kokkola University Consortium Chydenius - Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

 • vuorovaikutus ja viestintä

 • esteettömyys ja saavutettavuus (UDL)

 • osallisuus ja sosiaalinen osallisuus

 • moniulotteinen vuorovaikutus

 • aistit ja viestintä

 • puhetta tukevat ja korvaavat keinot (AAC)

 • selkokieli

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
 • määritellä esteettömyyden ja saavutettavuuden käsitteet oppimisen kontekstissa (UDL)

 • suunnitella ja luoda erilaisia esteettömiä ja osallistavia oppimis- ja vuorovaikutusympäristöjä

 • arvioida kriittisesti vuorovaikutusympäristöjen mahdollisuuksia, esteitä ja rajoituksia

 • hyödyntää vuorovaikutuksen tukemisen keinoja oppimisympäristöissä

 • huomioida eri aistien merkityksen ja käytön vuorovaikutuksessa ja viestinnässä

Study materials

Gronseth, S. L. & Dalton, E.M. 2019. Universal Access Through Inclusive Instructional Design. ISBN-13: 978-1138351080, ISBN-10: 1138351083.

Huuhtanen, K. (toim.) 2012. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät Suomessa. Kolmas uudistettu painos. Oppimateriaalikeskus Opike.

Takala, M. & Sume, H. (toim.) 2016. Kieli, kuulo ja oppiminen. Kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus. Helsinki: FinnLectura.

Marino, M., Gotch, C., Israel, M., Vasquez, E., Basham, J. & Becht, K. (2014). UDL in the middle school science classroom: Can video games and alternative text heighten engagement and learning for students with learning disabilities? Learning Disability Quarterly, 37, 87–99.

Persson, H., Åhman, H., Yngling, A. & Gulliksen, J. (2015). Universal Design, Inclusive Design, Accessible Design, Design for all: Different Concepts - One Goal? On the Concept of Accessibility - Historical, Methodological and Philosophical Aspects. 14 (4), 505-526. DOI 10.1007/s10209-014-0358-z

Cook, S. C., Rao, K., & Collins, L. (2017). Self-monitoring interventions for students with EBD: Applying UDL to a research-based practice. Beyond Behavior, 26(1), 19-27. doi:http://dx.doi.org.ezproxy.jyu.fi/10.1177/1074295617694407

Linkki: http://udlguidelines.cast.org/

Mahdollinen muu oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Completion methods

Method 1

Description:
Erityispedagogiikan ja varhaiserityispedagogiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille (pääaineopiskelijat) ja erillisiä erityisopettajan opintoja suorittaville.
Evaluation criteria:
Tentti ja/tai oppimistehtävät ja/tai pienryhmätehtävät
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, seminaarit ja/tai verkko-opetus ja tentti ja/tai oppimistehtävä ja/tai pienryhmätehtävät

Teaching