BIOKA_NANOS Nanoscience (180+ cr)

Study level:
Other studies
Responsible organisation:
Department of Biological and Environmental Science
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
No

Description

Nanotieteiden opintosuunnassa syvennetään ja laajennetaan perusopinnoissa omaksuttuja tietoja, taitoja ja osaamista. Opinnoissa hankitaan myös perustaidot laboratoriotyöskentelystä. Opinnoissa suunnitellaan, toteutetaan, analysoidaan, ja raportoidaan pienimuotoisia tieteellisiä tutkimuksia, hyvää tieteellistä ja eettistä käytäntöä noudattaen. Koulutus antaa sinulle vahvat perustiedot biokemiasta, molekyylibiologiasta, solubiologiasta ja mikrobiologiasta. Lisäksi liität fysiikan ja kemian perustietoja biologisten ilmiöiden havainnointiin. Tavoitteena on, että saat monitieteellisen pohjan omalle asiantuntijuudellesi, jotta maisterivaiheessa pystyt ymmärtämään hyvin erikoistumisalasi ilmiöitä sekä sinulla on valmiudet hankitun tiedon soveltamiseen.

Learning outcomes

  • Biologian nanotieteiden kandidaatti tuntee laajasti biomolekyylejä, soluja, eliöitä, ja genetiikka keskeisen analyysimenetelmät, ml. bioinformatiikka.

  • Nanotieteiden kandidaatti tuntee peruskäsitteet ja teoriat kaikista kolmesta nanotieteiden pääalasta: kemiasta, fysiikasta ja solu- ja molekyylibiologiasta, ja ymmärtää näiden yhteyden.

  • Nanotieteiden kandidaatti hallitsee tavallisimmat analyysimenetelmät ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisten nanotieteen ongelmien ratkaisuun ja analysointiin.

  • Hän ymmärtää poikkitieteellisiä tieteellisiä tekstejä ja pystyy arvioimaan nanotieteiden kehitystä ja hankkimaan uutta tietoa ongelmien ratkaisuun.

  • Kandidaatilla on käsitys nanotieteiden sovellusten merkityksestä yhteiskunnassa.

  • Hänellä on valmiudet syventää poikkitieteellistä osaamistaan kansainvälisessä nanotieteiden maisteriohjelmassa. 

Structure

Select all (153+ cr)