BENA2004 Genetics (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of Biological and Environmental Science
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Content

Lectures involve classical mendelian genetics, DNA typing, transfer of genetic information, origin and repair of mutations, special features of prokaryotes, regulation of gene function and the basics of developmental genetics. Finally we shall get acquainted with the methods used in molecular genetic research and its applications. Learning tasks and exercises.

Completion methods

-Prepared handouts are the base of the course (in Optima)
-Independent study: the student is responsible for studying the first 3 chapters of the handouts prior to the course (For some this is new material; for others it is a review). Understanding of the material is is tested at the beginning of the lectures.
-Lecture: 9 lectures (each 2 hours); students complete exercises to enhance learning of the subjects covered during the lecture.
-Homework: For every lecture there are 2-3 homework tasks for testing understanding.
-Learning tasks: research plan related task for exploring use of genetic methods in modern research.
-Exam: Include 2 essay questions and questions similar to homework exercises.

Assessment details

pre-exam
learning tasks
exam

Learning outcomes

After completing the course, the student masters the basic concepts of classical genetics and molecular biology and understands the passage of genetic information and the processes involved in gene regulation and developmental- and molecular genetics. The student also understands how this information can be exploited in modern genetics / molecular biology research methods and is able to apply this knowledge both in solving genetic problems and in following critically the development and coverage of the area.

Completion methods

Method 1

Time of teaching:
Period 1
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Study methods:

- kurssin pohjana käytetään opetusmonistetta
- itsenäinen opiskelu: opiskelija lukee itsenäisesti monisteen 3 ensimmäistä kappaletta (toisille uutta tietoa, toisille kertausta); opiskelijoiden osaamista testataan ennen luentojen alkua pienellä välikokeella
- luennot: 9 luentoa (á 2 t); opiskelijat tekevät luennoilla esitettäviin asioihin liittyviä, oppimista edistäviä tehtäviä
- kotitehtävät: jokaiseen luentoon liittyy 2-3 opetetun ymmärtämistä testaavaa kotitehtävää
- oppimistehtävät: modernien tutkimusmenetelmien käyttöön liittyviä suunnittelutehtäviä
- luentotentti: 2 essee-kysymystä + kotitehtävien kaltainen tehtävä

Teaching