BIOAINNANO Intermediate Studies in Biology for Nanoscientists (58+ cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Biological and Environmental Science
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
No

Description

Nanobiologian alalla opiskelun kohteina ovat elävät järjestelmät: biomolekyylit, solut, virukset ja bakteerit. Opinnoissa saat perustiedot mm. mikrobien, eläin- ja kasvisolujen rakenteesta ja toiminnasta, elollisten ilmiöiden molekulaarisista mekanismeista, evoluutiosta, perimästä ja geeneistä. Perehdyt myös solujen ja soluorganellien, sekä solun makromolekyylien rakenteeseen ja toimintaan. Koulutus antaa sinulle vahvat perustiedot biokemiasta, molekyylibiologiasta, solubiologiasta ja mikrobiologiasta. Lisäksi liität fysiikan ja kemian perustietoja biologisten ilmiöiden havainnointiin. Tavoitteena on, että saat monitieteellisen pohjan omalle asiantuntijuudellesi, jotta maisterivaiheessa pystyt ymmärtämään hyvin erikoistumisalasi ilmiöitä sekä sinulla on valmiudet hankitun tiedon soveltamiseen. 

Learning outcomes

  • Biologian nanotieteiden kandidaatti tuntee laajasti biomolekyylejä, soluja, eliöitä, ja genetiikka keskeisen analyysimenetelmät, ml. bioinformatiikka.

  • Nanotieteiden kandidaatti tuntee peruskäsitteet ja teoriat kaikista kolmesta nanotieteiden pääalasta: kemiasta, fysiikasta ja solu- ja molekyylibiologiasta, ja ymmärtää näiden yhteyden.

  • Nanotieteiden kandidaatti hallitsee tavallisimmat analyysimenetelmät ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisten nanotieteen ongelmien ratkaisuun ja analysointiin.

  • Hän ymmärtää poikkitieteellisiä tieteellisiä tekstejä ja pystyy arvioimaan nanotieteiden kehitystä ja hankkimaan uutta tietoa ongelmien ratkaisuun.

  • Kandidaatilla on käsitys nanotieteiden sovellusten merkityksestä yhteiskunnassa.

  • Hänellä on valmiudet syventää poikkitieteellistä osaamistaan kansainvälisessä nanotieteiden maisteriohjelmassa. 

Structure

Select all (57–58 cr)