KEMPERENA Basic Studies in Chemistry for Nanoscientists (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Chemistry
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
No

Description

Kemian perusopinnot nanotieteilijöille –kokonaisuudessa opiskellaan perusteet kaikista kemian aloista. Luennoilla, harjoituksissa ja laboratoriokurssilla perehdytään esimerkiksi kemian peruskäsitteisiin, yhdisteiden nimeämiseen, reaktioyhtälöiden tasapainottamiseen, kemialliseen sidokseen ja molekyylien väliseen vuorovaikutukseen, reaktiokinetiikkaan ja kemialliseen tasapainoon, jaksollisen järjestelmän rakenteisiin, sähkökemiaan ja lämpökemiaan sekä orgaanisten yhdisteiden nimeämiseen ja perusreaktioihin ja opetellaan turvallinen ja oikeaoppinen työskentely laboratoriossa.

Perusopinnot antavat valmiudet jatkaa kemian aineopintoihin.

Learning outcomes

Kemian perusopinnot nanotieteilijälle -kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa keskustella modernin kemian sovellettavuudesta monille tieteenaloille ja vaikutuksesta arkipäivän elämään. Opiskelija pystyy ohjatusti hyödyntämään kemiallista aineiden ja rakenteiden tuntemustaan työelämän tarpeisiin. Opiskelija tuntee alkuaineiden ja perusyhdisteiden esiintymisen ja erottamistavat. Hänen ryhmätyötaitonsa ja ongelmanratkaisutaitonsa ovat kehittyneet. 


Perusopintojen myötä opiskelija osaa:

  • selittää kemian peruskäsitteitä ja nimetä yhdisteitä
  • analysoida alkuaineiden ominaisuuksia jaksollisen järjestelmän perusteella
  • kuvata kemiallisia sitoutumistyyppejä
  • esittää atomien ja kemiallisten yhdisteiden rakenteita
  • laatia perusreaktioiden reaktioyhtälöitä
  • tunnistaa yhdisteiden tavallisimpia funktionaalisia ryhmiä ja niiden yleisimpiä reaktiotyyppejä sekä arvioida yhdisteiden fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia
  • kuvata perusasioita lämpö- ja sähkökemiasta, kemiallisesta tasapainosta ja  reaktiokinetiikasta, sekä tehdä niihin liittyvää laskentaa ja mallintamista
  • toimia laboratoriossa turvallisesti tunnistaen laboratoriotyöskentelyyn liittyvät riskitekijät

Structure

Select all (25 cr)