YLASYV Advanced Studies in Accounting (80 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
No

Description

Laskentatoimen syventävät opinnot koostuvat laskentatoimen eri osa-alueiden, kuten johdon laskentatoimen ja rahoituksen laskentatoimen käytäntöjä ja niiden teoriaa, etiikkaa ja tutkimusta käsittelevistä opinnoista.

Learning outcomes

Opiskelija tuntee rahoituksen laskentatoimen teoreettiset perusteet, keskeisen normiston ja ammatilliset käytännöt kuten kirjanpidon ja tilinpäätöksen ja osaa soveltaa niitä.

Opiskelija tuntee johdon laskentatoimen teoreettiset perusteet ja keskeiset käytännöt, kuten kustannuslaskennan, taloussuunnittelun, talousohjauksen ja suoritusmittauksen ja osaa soveltaa niitä organisaatiokontekstissa ja päätöksentekotilanteissa.

Structure

Select all (80+ cr)