YLAS2140 Public Sector Accounting (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Julkistalouden ja julkishallinnon toimintaympäristö, valtion ja kuntien talousohjaus, julkishallinnon tilinpäätösraportoinnin sääntely (IPSAS), julkishallinnon tilintarkastus, palvelutuotannon talousjohtaminen (esim. terveydenhuolto, koulutus), palvelujen tuotteistus ja kustannuslaskenta, ajankohtaiset reformit ja keskeiset julkishallinnon laskentatoimen organisointia koskevat teoriat.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet: 

Tavoite 16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-selittää julkishallinnon laskentatoimea määrittävät erityispiirteet, keskeiset teoriat ja käytäntöä muokkaavat reformit
-analysoida julkishallinnon yksiköiden kustannuslaskentaa, tuloksellisuuden ohjausta ja tilinpäätösraportointia
-arvioida julkishallinnon laskentajärjestelmien kehittämisen haasteita


Metataidot: ryhmätyötaidot, ajattelutaidot, itsereflektointi

Study materials

Aloitusluennolla ilmoitettavat tieteelliset artikkelit

Literature

  • Budding, T. Grossi, G. & Tagesson, T. 2015 tai uudempi. Public sector accounting. Routledge.; ISBN: 9780415683159

Completion methods

Method 1

Description:
Opintojaksolla tehdään ryhmätyö ja -esitys. Lisäksi jokainen kirjoittaa itsenäisesti esseen. Opintojaksolla on pakollinen läsnäolo aloitusluennolla, omalla esityskerralla ja 2-3 muiden ryhmien esityskerralla.
Evaluation criteria:
Ryhmätyö ja -esitys (1/3 arvosanasta), essee (2/3 arvosanasta)
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (4 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching