YLAS2110 Strategic Management Accounting (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Strateginen johdon laskentatoimi; strateginen kustannusjohtaminen, strateginen suoritusmittaus, tuloskortti ja muut strategiset johdon laskentatoimen innovaatiot. Johdon laskentatoimen kehittäminen, taloushallinnon rooli liikkeenjohdon osana ja sen kehittäminen. Yritysverkostot ja laskentatoimi, johdon laskentatoimen muutos.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee strategisen johdon laskentatoimen menetelmät, strategian ja laskentatoimen suhteen sekä taloushallinnon roolin liikkeenjohdon tukena
- osaa soveltaa strategisen johdon laskentatoimen menetelmiä ja innovaatioita ja analysoida liiketoimintaa niiden avulla
- osaa kehittää johdon laskentatointa monipuolisesti
- osaa arvioida kriittisesti johdon laskentatoimen innovaatioita ja kehittymistä alan ajankohtaisen kirjallisuuden valossa
- on omaksunut valmiuksia ja asenteen controllerin tehtäviin.

Study materials

Erikseen määrättävät artikkelit ja muu kirjallisuus

Literature

  • Hopper, D., Northcott, T. ja Scapens R. (toim.) 2007. Issues in management accounting. 3. painos. Luvut 6-13, 15-17; ISBN: 9780415592475

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Luento-osallistuminen, kurssitehtävät, tentti ja osallistuminen seminaariin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching