YLAS2120 Accounting and Information Systems (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Laskentatoimen tietotekniset sovellukset, tietojärjestelmien käyttöönottoprojektit ja niihin liittyvät haasteet erilaisissa organisaatioissa, laskentatoimen tietojärjestelmien tutkimus sekä teknologia laskentatoimen ja laskenta-ammattilaisten kannalta (esim. data-analytiikka, digitalisaatio, ohjelmistorobotiikka, ERP-, AI- ja/tai BI-järjestelmät). Kurssin aihepiirit ja harjoitukset tukevat IT-taitojen, analyyttisten ja ryhmätyötaitojen sekä ongelmanratkaisukyvyn kehitystä. Kurssin aihepiirit tukevat ymmärrystä tietojärjestelmäinnovaatioiden roolista nyky-yhteiskunnassa kestävän kehityksen, työroolien muutoksen ja talouskasvun mahdollistajana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 8 ja 9 mukaisesti. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

-selittää laskentatoimen tietojärjestelmien keskeiset osat ja prosessit

-analysoida laskentajärjestelmädataa esimerkiksi taulukkolaskentaohjelman avulla 

-analysoida laskentatoimen tietojärjestelmäarkkitehtuuria ja kuvata keskeisiä tietovirtoja.

-arvioida tietojärjestelmähankkeisiin liittyviä käytännön haasteita.

Additional information

Luennot ja atk-harjoitukset (osa pakollista) sekä kurssityö tai tentti valinnan mukaan

Study materials

Luennoitsijan ilmoittamat tieteelliset artikkelit

Literature

  • Lahti, S. & Salminen, T. (2014) Digitaalinen taloushallinto. SanomaPro.; ISBN: 9789526318066
  • Romney, M. B. & Steinbart, P. J. (2015) Accounting Information Systems (13th ed.) Pearson.; ISBN: 9780133428537

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Participation and either essay or exam
Select all marked parts

Method 2

Description:
Luennot ja atk-harjoitukset (osa pakollisia) sekä joko kurssityö tai tentti
Evaluation criteria:
Kurssityö (voi olla ryhmätyö) tai tentti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (6 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Esseet, voi olla ryhmätyö
Language:
Finnish
Study methods:

Esseet, voi olla ryhmätyö. Lisäksi kurssilla on läsnäolovaatimus

No published teaching
x

Exam (6 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tentti
Language:
Finnish
Study methods:

Kurssilla on pakollisia luentoja ja atk-harjoituksia

Teaching