YLAS3140 Group Accounting (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Konsernin käsite, konsernitilinpäätöstä koskevat säädökset, konsernitilinpäätöksen laajuus ja tavoitteet, sisäisten erien eliminointi, sisäisen omistuksen eliminointi, vähemmistöosuuden erottaminen, osakkuus- ja yhteisyritysten yhdistäminen, kurssi- ja muuntoerot, konsernirakenteen muutokset, konsernin rahoituslaskelma.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-tuntee konsernitilinpäätöksen tavoitteet ja sisällön;
-osaa laatia suomalaisia konserniyrityksiä sisältävän konsernin konsernitilinpäätöksen

Metataitojen kehittyminen:

- itsereflektointi, ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu, vastuullisuus

Compulsory prerequisites

Study materials

Kirjanpitolautakunnan yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta,
Kirjanpitolautakunnan yleisohje laskennallisista veroveloista ja -saamisista
Tarvittaessa muu ilmoitettava materiaali

Literature

  • Mäkelä, M., Reponen, M., Pohjonen, S., Honkamäki, T. 2016 (4. uudistettu painos). Konsernitilinpäätöksen laadinta; ISBN: 9789521427350

Completion methods

Method 1

Description:
Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin, luentotentti.
Evaluation criteria:
Tentti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching