YLAS2130 Decision Theory (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Klassinen päätöksenteon teoria, monikriteerinen päätöksenteko ja eri koulukuntien lähestymistavat monikriteerisiin ongelmiin

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- hyödyntää yksinkertaisia päätösanalyysejä
- keskeisten monikriteerimenetelmien pääeroavaisuudet
- arvioida eri lähestymistapojen soveltuvuutta käytännön päätöksenteon avustamiseen

Recommended prerequisites

Study materials

Luennoilla jaettava materiaali

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Tentti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching