YLAS3120 Advanced Auditing (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Tilintarkastajan riippumattomuus- ja esteellisyyssäännökset, tilintarkastuksen suorittaminen, tilintarkastusmenetelmät, tilintarkastajan dokumentit, yhdistyksen ja säätiön tilintarkastus, asunto-osakeyhtiön tilintarkastus sekä erityistarkastukset

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-tunnistaa tilintarkastukseen sisältyvät riippumattomuus-, esteellisyys- ja muut eettistä harkintaa edellyttävät tilanteet
-selittää tilintarkastusmenetelmiä ja kuvata erilaisten tarkastuskohteiden ominaispiirteitä
-selittää sisäisen valvonnan perusteet
-laatia erilaisia tilintarkastukseen liittyviä dokumentteja

Metataitojen kehittyminen:

- itsereflektointi, ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu, vastuullisuus

Compulsory prerequisites

Study materials

Tilintarkastusalan standardit ja suositukset, KHT-yhdistyksen julkaisu.
Tilintarkastuskertomukset ja tilintarkastajan lausunnot, KHT-yhdistyksen julkaisu
Osakeyhtiön tilinpäätösmalli 2017
Luennoitsijan ilmoittama muu kirjallisuus ja artikkelit

Literature

  • Kaarina Halonen, Maj-Lis Steiner. 2010. Tilintarkastusprosessi käytännössä. WSOYpro.; ISBN: 9789510340226

Completion methods

Method 1

Description:
Osallistuminen luennoille, harjoitustehtävä ja luentotentti
Evaluation criteria:
Hyväksytty harjoitustehtävän suorittaminen, tentti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching