ESPAIN Intermediate Studies in Spanish Language as Optional Studies (35 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
Yes

Description

Aineopinnoissa laajennetaan perusopinnoissa saavutettua hyvää espanjan kielen suullista ja kirjallista taitoa, perehdytään syvemmin kielitiedon eri osa-alueisiin ja opiskellaan espanjankielisten maiden kirjallisuutta ja historiaa.

Learning outcomes

Kieli- ja viestintätaidot

● Opiskelija on tutustunut espanjan kielen rakenteeseen kielitieteellisestä näkökulmasta.Opiskelija osaa kuvailla ja analysoida espanjan kielen rakenteita.

● Opiskelijan suullinen ja kirjallinen kielitaito on kehittynyt ja hioutunut edelleen, niin että opiskelija osaa käyttää espanja kieltä joustavasti ja tehokkaasti työ- ja arkielämän viestintätilanteissa.

● Opiskelija ymmärtää kielen ja viestinnän merkityksen ja monimuotoisuuden yhteiskunnassa ja työelämässä.

Sisältöosaaminen

● Opiskelija on saanut kattavan yleiskäsityksen espanjan kielen ajallisesta ja maantieteellisestä vaihtelusta

● Opiskelija on perehtynyt espanjankielisten maiden nykykirjallisuuteen, nyky-yhteiskuntaan ja lähihistoriaan.

● Opiskelija kykenee hankkimaan uutta tietoa sekä arvioimaan ja omaksumaan sitä.

● Opiskelija on saanut espanja vieraana kielenä opetuksessa ja sen kehittämisessä tarvittavat pedagogiset välineet ja taidot.

Structure

Select all (35 cr)