ESPA071 Spanish as a Foreign Language (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Perehtyminen aihepiiriin tenttikirjallisuuden perusteella.

Suoritustavat

Tenttisuoritus

Arviointiperusteet

Kirjatentti

5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt.
4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt.
3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten.
2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein.
1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein.
0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä.

Learning outcomes

Opiskelija perehtyy espanjan kielen opetusmenetelmiin ja opetusmateriaaleihin.
Opiskelija perehtyy espanjan kielen opetukseen vieraana kielenä ja erityisongelmiin.

Additional information

Edeltävät tiedot: Perusopintojen Espanjan kielen historia ja espanjalaista kielitiedettä- kurssin suoritus.

Study materials

M. L. GUTIÉRREZ , Problemas fundamentales de la gramática del español como 2/L, ISBN: 84-7635-599-8; G. ARRARTE, Las tecnologías de la información en la enseñanza del español; Carabela 42, Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza del E/LE, ISBN: 978-84-7635-824-5; K. GRIFFIN, Lingüstica aplicada a la enseñanza de español como 2/L, ISBN: 84-7635-605-6; opettajan ohjeiden mukaan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
No published teaching
x

Exam (3 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish

Teaching