ESPA021 Spanish Phonetics and Pronunciation (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla tavoitellaan asiantuntijatyössä vaadittavaa teoreettista ja käytännön osaamista espanjan kielen standardiääntämyksen osalta. Tutustutaan espanjan kielen äänteisiin ja äänneyhdistelmiin, sekä sovelletaan opittua oman ääntämisen kehittämiseen ja puheen sujuvuuteen.

Suoritustavat

Tenttisuoritus ja verkkotentti

Arviointiperusteet

Osallistuttava 80%:iin opetuksesta.
Kertauskuulustelu
Arvosana koostuu kahden tentin (ääntäminen ja fonetiikka) keskiarvosta.

Kokonaispistemäärä prosentteina maksimipistemäärästä ja arvosana:

50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Learning outcomes

Opiskelijalla on perustiedot espanjan kielen fonologisesta järjestelmästä, johon espanjan kielen ääntämys perustuu.
Ääntämisharjoitusten tavoitteena on oppia toteuttamaan kaikki espanjan foneemit erilaisine allofoneineen sekä tavallisimmat intonaatiomallit.

Additional information

Edeltävät tiedot: Perusopintojen Ääntäminen -kurssin suoritus.

Study materials

Curso de fonética y fonología españolas. Harjoitusmoniste ESPP021/A021
A. QUILIS, Curso de fonética y fonología españolas. ISBN:84-00-04144-5

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish

Teaching