ESPA081 Spanish-American Literature (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Perehtyminen aihepiiriin tenttikirjallisuuden perusteella.

Suoritustavat

Tenttisuoritus

Arviointiperusteet

Kirjatentti

5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt.
4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt.
3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten.
2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein.
1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein.
0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä.

Learning outcomes

Opiskelija tuntee espanjankielisen Amerikan nykykirjallisuutta ja sen taustaa. Opiskelija perehtyy espanjankielisen Amerikan kirjallisuuden historiaan, etenkin nykyhistoriaan (1900-luku) ja sen merkittävimpiin teoksiin.

Additional information

Edeltävät tiedot: Perusopintojen Espanjankielisten maiden kirjallisuus –kurssin suoritus.

Study materials

G. BELLINI, Nueva historia de la literatura hispanoamericana, ISBN: 84-7039-757-5; ja J. FRANCO, Historia de la literatura hispanoamericana, ISBN: 84-344-8315-7; opettajan ohjeiden mukaan.

Opiskelija kirjoittaa arvioinnit kahdesta kaunokirjallisesta teoksesta, esim. seuraaavista: G. GARCÍA MÁRQUEZ: Cien años de soledad; J. C. ONETTI: El astillero, C. ALEGRÍA: El mundo es ancho y ajeno; J. ICAZA: Huasipungo; M. A. ASTURIAS: Leyendas de Guatemala; J. L. BORGES: El Aleph; M. VARGAS LLOSA : La fiesta del chivo; J. CORTÁZAR: Los premios; E. SÁBATO: El túnel; C. VALLEJO: Trilce, M. AZUELA: Los de abajo; A. CARPENTIER: El reino de este mundo, opettajan ohjeiden mukaan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
No published teaching
x

Exam (4 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish

Teaching