ESPA061 Temporal and Geographical Variation of Spanish (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Perehtyminen aihepiiriin tenttikirjallisuuden perusteella.

Suoritustavat

Tenttisuoritus

Arviointiperusteet

Kirjatentti

5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt.
4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt.
3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten.
2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein.
1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein.
0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä.

Learning outcomes

Opiskelija perehtyy nykyespanjan maantieteelliseen vaihteluun kielihistorian valossa.
Opiskelija tuntee espanjan kielen kehityksen historian ja nykyisten kielialueiden taustat ja erityispiirteet.

Additional information

Edeltävät tiedot: Perusopintojen Espanjan kielen historia ja espanjalaista kielitiedettä -kurssin suoritus.

Study materials

A. ZAMORA VICENTE, Dialectología española, ISBN:84-249-1115-6; M. ALVAR, Manual de dialectología hispánica, El español de España, ISBN: 84-344-8217-7; M. ALVAR, Manual de dialectología hispánica: El español de América, ISBN: 84-344-8218-5; A. QUILIS, Introducción a la historia de la lengua española, ISBN: 84-362-4923-2; R. LAPESA, Historia de la lengua española, ISBN: 84-249-0072-3, opettajan ohjeiden mukaan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
No published teaching
x

Exam (3 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish

Teaching