ESPA031 Writing Skills II (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan käännöslauseiden avulla kontrastiivisesti espanjan kielioppia ja sanastoa. Opiskelija valmistaa viikoittain etukäteen harjoitustekstejä, jotka käsitellään tunnilla opettajan johdolla.

Suoritustavat

Tenttisuoritus

Arviointiperusteet

Kertauskuulustelu

Osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen, väh. 80%.
Kertauskuulustelu arvioidaan asteikolla 0-5
50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- osaa kääntää standardikielisiä tekstejä ja on oppinut käyttämään sanakirjojen lisäksi muita lähteitä.
- osaa rakentaa monimutkaisia espanjankielisiä lauseita suomenkielisen tekstin pohjalta.

Additional information

Edeltävät tiedot: Perusopintojen Kirjallinen taito I -kurssin suoritus.

Study materials

Harjoitusmoniste ESPP031/A031

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish

Teaching