ESPA082 20th Century Spanish Literature (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Perehtyminen aihepiiriin tenttikirjallisuuden perusteella.

Suoritustavat

Tenttisuoritus

Arviointiperusteet

Kirjatentti

5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt.
4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt.
3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten.
2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein.
1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein.
0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä.

Learning outcomes

Opiskelija tuntee Espanjan nykykirjallisuuden ja sen taustan. Kurssilla tutustutaan Espanjan 1900-luvun kirjallisuuden tärkeimpiin virtauksiin sekä perehdytään kolmeen kaunokirjalliseen teokseen.

Additional information

Edeltävät tiedot: Perusopintojen Espanjankielisten maiden kirjallisuus -kurssin suoritus.

Study materials

G.G. BROWN, Historia de la literatura española: El siglo XX, ISBN: 84-344-8310-6; ja S. SANZ VILLANUEVA, Historia de la literatura española: literatura actual, ISBN: 84-344-8380-7; opettajan ohjeiden mukaan.

Opiskelija kirjoittaa arvioinnit kahdesta kaunokirjallisesta teoksesta, esim. seuraavista: CAMILO JOSÉ CELA: La familia de Pascual Duarte, A. BUERO VALLEJO: Historia de una escalera,: F. GARCÍA LORCA: Bodas de sangre; M. DELIBES: Los santos inocentes; C. LAFORET: Nada; J. J. MILLÁS: La soledad era esto; M. VÁZQUEZ MONTALBÁN: El pianista ; J. LLAMAZARES: La Iluvia amarilla; J. MARSÉ: El amante bilingüe; S. PUÉRTOLAS: Todos mienten; A. MUÑOZ MOLINA: El invierno en Lisboa, C. RUIZ SAFÓN: La sombra del viento, opettajan ohjeiden mukaan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
No published teaching
x

Exam (4 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish

Teaching