ESPA091 Recent History of Spain and Modern Spanish Society (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Perehtyminen aihepiiriin tenttikirjallisuuden perusteella.

Suoritustavat

Tenttisuoritus

Arviointiperusteet

Kirjatentti

5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt.
4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt.
3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten.
2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein.
1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein.
0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä.

Learning outcomes

Opiskelija tuntee Espanjan kehityksen. Kurssilla perehdytään Espanjan historiaan ja yhteiskuntaan 1900-luvun alusta meidän päiviimme.

Additional information

Edeltävät tiedot: Perusopintojen Espanjankielisten maiden historia -kurssin suoritus.

Study materials

J. PAREDES, Historia contemporánea de España. siglo XX, ISBN: 9788434469327; M. TUÑÓN DE LARA, La España del siglo XX, ISBN:9788446011057; Sanomalehtien artikkeleita ja audiovisuaalista materiaalia, opettajan ohjeiden mukaan

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
No published teaching
x

Exam (3 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish

Teaching