ETASYVERI Advanced Studies in Ethnology and Anthropology (60 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
Yes

Description

-

Learning outcomes

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

-tuntee etnologiaan ja antropologiaan liittyvän teoreettisen keskustelun ja osaa soveltaa sitä omassa tutkimuksessaan
-hallitsee etnologisen ja antropologisen tutkimuksen työkalujen käytön: kykenee itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn, eettisesti kestävän tiedon tuottamiseen, itsenäiseen tiedonhakuun ja tieteelliseen ajatteluun,
kykenee osallistumaan kulttuuria ja yhteiskuntaa koskevaan keskusteluun kommentoiden, vertaillen, yleistäen ja uusia näkökulmia kehittäen
-tunnistaa osaamisensa sekä osaa hyödyntää ja soveltaa tutkimustietoa käytännön työtehtävissä.

Structure

Select all (60 cr)