ETNS2070 Master's Thesis (Ethnology and Anthropology as a Secondary Subject) (20 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Itsenäisesti laadittu tutkielma. Sivututkielman ohjeellinen vähimmäislaajuus on 30 sivua.

Suoritustavat

Kirjallinen sivututkielma.

Arviointiperusteet

Arviointi tiedekunnan yhteisten arviointikriteerien mukaisesti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

-toteuttaa itsenäisen tutkimusprojektin: laatia tutkimussuunnitelman, kerätä tutkimusaineiston etnologisilla ja antropologisilla menetelmillä, analysoida aineiston ja tehdä siitä tulkintoja teoreettisen viitekehyksen avulla sekä raportoida tuloksista
-liittää tutkimustuloksensa aiheesta käytyyn tieteelliseen keskusteluun ja tuottaa eettisesti kestävää uutta tietoa,
raportoida tutkimuksensa tuloksista siten, että argumentointi, selitykset ja käsitteet ovat ymmärrettäviä ja hyväksyttyjä oppiaineessa
-perustella tutkimuksensa merkityksen sekä etnologisesti tai antropologisesti että yhteiskunnallisesti

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item