ETNS222 Social Structure and Networks (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakso käsittelee sosiaalisten suhteiden etnologista ja antropologista tutkimusta. Erityisesti perehdytään sukulaisuuden ja verkostojen tutkimukseen.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kertoa, miten sosiaaliset verkostot ja rakenteet toimivat kulttuurin tasolla
- tuntee keskeiset sosiaalisia rakenteita ja verkostoja käsittelevät teoriat
- tunnistaa keskeiset metodit, joilla etnologiassa ja antropologiassa tutkitaan sosiaalisia rakenteita ja verkostoja sekä niiden vuorovaikutuksellisia käytänteitä

Study materials

Kirjatentissä tentitään molemmat julkaisut.

Literature

  • Carsten, Janet 2004: After Kinship. Saatavana elektronisena julkaisuna. 3 op.
  • Amit, Vered (toim.) 2001: Realizing Community: Concepts, Social Relationships and Sentiments. Saatavana elektronisena julkaisuna. 2 op.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item