ETAS1225 Ethnology and Anthropology of Religion (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan uskonnon ja kulttuurin välisiä suhteisiin etnologisina ja antropologisina tutkimuskysymyksinä.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee keskeiset käsitteelliset ja teoreettiset perusteet, joiden avulla uskontoa voi tarkastella etnologisesti ja antropologisesti
- ymmärtää erilaisia uskonnon ja kulttuurin välisiä suhteita ja tietää, miten niitä on etnologiassa ja antropologiassa tutkittu
- osaa valita itsenäisesti uskonnollisia käytänteitä, konflikteja tai väittelyitä käsittelevän etnologisen tai antropologisen tapaustutkimuksen perehtyäkseen siihen syvällisemmin

Study materials

Suorittaessa opintojaksoa kirjatenttiä opintojaksoon sisältyy yksi pakollinen, yhden (1) opintopisteen arvoinen julkaisu. Sen lisäksi valitaan kaksi kahden (2) opintopisteen arvoista julkaisua.
Pakollinen yhden opintopisteen julkaisu:
- Fingerroos, Outi, Opas, Minna & Taira, Teemu (toim.) 2004: Uskonnon paikka.
Muut listassa mainitut teokset ovat kahden opintopisteen arvoisia.

Literature

  • Fingerroos, Outi, Opas, Minna & Taira, Teemu (toim.) 2004: Uskonnon paikka. Kirjoituksia uskontojen ja uskontoteorioiden rajoista. 1 op.
  • Bowie, Fiona 2006: The Anthropology of Religion: An Introduction. 2 op.
  • Taira, Teemu 2014: Väärin uskottu? Ateismin uusi näkyvyys. 2 op.
  • Turner, Victor 2007: Rituaali. Rakenne ja communitas. 2 op.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item