ETAS1224 Ethnology and Anthropology of Development (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kriittiseen arviointiin kehitystyön valtasuhteista, miten etnografisin menetelmin kerätty tieto eroaa luonteeltaan muusta kehitystutkimuksessa käytetystä tiedosta sekä miten etnografista tietoa käytetään soveltavasti tutkittavien yhteisöjen kehityksen tukena.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tietää, mitkä ovat vaikeissa sosioekonomisissa olosuhteissa elävien ihmisten kannalta haastavimmat kehitykseen liittyvät kysymykset
- osaa kriittisesti arvioida valtasuhteiden vaikutusta siihen, mitä kehitys tarkoittaa eri konteksteissa
- tietää, miten etnografisin menetelmin kerätty tieto eroaa luonteeltaan muusta kehitystutkimuksessa käytetystä tiedosta
- osaa arvioida miten etnografista tietoa käytetään soveltavasti tutkittavien yhteisöjen kehityksen tukena

Study materials

Kirjatenttinä suorittaessa valitaan seuraavista yksi kahden (2) opintopisteen ja yksi kolmen (3) opintopisteen arvoinen kirja.

Literature

  • Helsti, Hilkka et. al. 2006: Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860 – 1960. 2 op.
  • Escobar, Arturo 1995/2012: Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World. Saatavana elektronisena julkaisuna. 3 op.
  • Crewe, Emma & Axelby, Richard 2013: Anthropology and Development: Culture, Morality and Politics in a Globalised World. 2 op.
  • Martin, Richard & Mathema, Ashna 2010: Development Poverty and Politics. 3 op.
  • Ferguson, James 1999: Expectations of Modernity: Myths and Meanings of Urban Life on the Zambian Copperbelt. Saatavana elektronisena julkaisuna. 3 op.
  • Diamond, Jared 1997/2005: Tykit, taudit ja teräs: ihmisen yhteiskuntien kohtalot. 2 op.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item