ETNS102 Master's Seminar (10 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakson aikana edetään tutkielman kirjoittamisessa pitkälle ja sovitaan sen loppuunsaattamisesta. Opintojaksoon liittyy HOPS-keskustelu.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava seminaari, tutkimussuunnitelma, maisterintutkielman lukujen kirjoittaminen ja esittäminen seminaarissa sekä vertaisarviointi.

Arviointiperusteet

Vähintään 80 % osallistuminen seminaarin kokoontumisiin, tutkimussuunnitelman ja vähintään yhden tutkielman luvun kirjoittaminen ja esittäminen seminaarissa, osallistuminen keskusteluun sekä vertaisarviointi.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on
- on edennyt tutkielman kirjoittamisessa pitkälle
- osaa kertoa miten ja millä aikataululla saattaa tutkielmansa loppuun
- on perillä maisterintutkielman valmistumiseen ja arviointiin liittyvästä prosessista

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item