ETNS226 Ethnography Near and Far (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakso käsittelee eri maantieteellisten alueitten etnologisia ja antropologisia keskusteluja. Opiskelija voi perehtyä joko Afrikan, Aasian, Euroopan tai Amerikan tutkimukseen.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on perehtynyt valitsemaansa alueeseen (Afrikka, Etelä-Aasia, Etelä- ja Pohjois-Amerikka, Eurooppa, Kaakkois-Aasia, Pohjoismaat, Venäjä ja pohjoiset yhteisöt) kulttuurintutkimuksen näkökulmasta,
- tuntee valitsemansa alueen tutkimustraditioita
- osaa arvioida valitsemansa alueen etnografisessa tutkimuksessa käytäviä keskusteluja suhteessa etnologian ajankohtaiseen tutkimukseen

Study materials

Kirjatenttiä suorittaessa valitaan ensin vastuuopettajan kanssa neuvotellen alue ja sen jälkeen siitä tarvittava määrä julkaisuja siten, että viisi (5) opintopistettä täyttyy. Ota huomioon, että joihinkin alueisiin liittyy pakollisia ja vapaaehtoisia kirjoja.

1. Afrikka
Kahden opintopisteen julkaisut:
- Mahmood, Saba 2004: Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject.
- Gluckman, Max 1955: Custom and Conflict in Africa.
- Piot, Charles 2010: Nostalgia for the Future: West Africa after the Cold War.

Kolmen opintopisteen julkaisut:
- Abu-Lughod, Lila 1986: Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society.
- Comaroff, Jean 1985: Body of Power, Spirit of Resistance.
- Ferguson, James 1999: Expectations of Modernity: Myths and Meaning of Urban Life on the Zambian Copperbelt. Saatavana elektronisena julkaisuna.
- Hutchinson, Sharon 1996: Nuer Dilemmas.
- Masquelier, Adeline 2009: Women and Islamic Revival in a West African Town. Saatavana elektronisena julkaisuna.
- Turner, Victor 1967: The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual.

2. Etelä-Aasia
Kahden opintopisteen julkaisut:
- Derne, Steve 2008: Globalization on the Ground: Media and Transformation of Culture, Class and Gender in India. Saatavana elektronisena julkaisuna.
- Kapur, Jyotsna 2013: The Politics of Time and Youth in Brand India. Saatavana elektronisena julkaisuna.
- Mazzarella, William 2003: Shoveling Smoke: Advertizing and Globalization in Contemporary India.
- Säävälä, Minna 2010: Middle-class Moralities: Everyday Struggle over Belonging and Prestige in India.
- Tenhunen, Sirpa 2003: Means of Awakening: Gender, Politics, and Practice in Rural India.

Kolmen opintopisteen julkaisut:
- Dumont, Louis 1970: Homo Hierarchicus.
- Fruzzetti, Lina 1993: The Gift of the Virgin. Women, Marriage, and Ritual in a Bengali Society.
- Fuller, Chris 2004: The Camphor Flame: Popular Hinduism and Society in India.
- Gupta, Dipankar 2000: Interrogating Caste. Understanding Hierarchy and Difference in Indian Society.

3. Eurooppa
Kahden opintopisteen julkaisut:
- Berdahl, Daphne 1999: Where the World Ended. Re-Unification and Identity in the German Borderland. Saatavana elektronisena julkaisuna.
- Demossier, Marion (ed.) 2007: The European Puzzle: The Political Structuring of Cultural Identities at a Time of Transition. Saatavana elektronisena julkaisuna.
- Hsu, Roland (ed.) 2010: Ethnic Europe: Mobility, Identity, and Conflict in a Globalized World.
- Portelli, Alessandro 2012: Käsky on täytetty. Historia, muisti ja verilöyly Roomassa 1944.

Kolmen opintopisteen julkaisut:
- Kockel, Ullrich 1999: Borderline cases. The ethnic frontiers of European integration.
- Wolf, Eric 1982: Europe and the People without History.

4. Latinalainen Amerikka
Pakollinen kahden opintopisteen julkaisu:
- Wade, Peter 1997: Race and Ethnicity in Latin America. Saatavana elektronisena julkaisuna.

Lisäksi valitaan kaksi seuraavista puolentoista (1,5) opintopisteen kirjoista:
- Melhuus, Marit & Stølen, Kristi Anne (eds.) 1996: Machos, Mistresses, Madonnas. Contesting the Power of Latin American Gender Imagery.
- Sieder, Rachel (ed.) 2002: Multiculturalism in Latin America. Indigenous Rights, Diversity and Democracy. Saatavana elektronisena julkaisuna.
- Virtanen, Pirjo Kristiina 2012: Indigenous Youth in Brazilian Amazonia: Changing Lived Worlds.

5. Kaakkois-Aasia ja Tyynen valtameren alue
Kahden opintopisteen julkaisut:
- Geertz, Clifford 1980: Negara: the threatre state in nineteenth-century Bali.
- Harkness, Nicholas 2013: Songs of Seoul. An Ethnography of Voice and Voicing in Christian South Korea. Saatavana elektronisena julkaisuna.
- Prough, Jennifer S. 2011: Straight from the Heart: Gender, Intimacy, and the Cultural Production of Shojo Manga. Saatavana elektronisena julkaisuna.
- Tambiah, S.J. 1975: Buddhism and the Spirit Cults in North-east Thailand.

Kolmen opintopisteen julkaisut:
- Adams, Kathleen M. & Kathleen A. Gillogly (toim.) 2011: Everyday Life in Southeast Asia. Saatavana elektronisena julkaisuna.
- Empson, Rebecca 2011: Harnessing fortune: Personhood, Memory and Place in Northeast Mongolia.
- Lora-Wainwright, Anna 2013: Fighting for Breath: Living Morally and Dying of Cancer in a Chinese village. Saatavana elektronisena julkaisuna.
- Weiner, Anette 1976: Women of Value, Men of Renown: New Perspectives in Trobriand Exchange.

6. Pohjois-Amerikka
Kahden opintopisteen julkaisut:
- Stack, Carol 1974: All Our Kin: Strategies for Survival in a Black Community.
- Basso, Keith 1996: Wisdom Sits in Places: Landscape and Language among the Western Apache.

Kolmen opintopisteen julkaisut:
- Hannerz, Ulf 1959: Soulside: Inquiries into Ghetto Culture and Community.
- Schneider, David 1968: American Kinship: A Cultural Account.

7. Pohjoiset yhteisöt ja Venäjä
Kahden opintopisteen julkaisut:
- Lukin, Karina 2011: Elämän ja entisyyden maisemat - Kolgujev nenetsien arjessa, muistelussa ja kerronnassa.
- Slezkine, Yuri 1996: Arctic Mirrors. Russia and the Small Peoples of the North.
- Bertaux, Daniel, Thompson, Paul and Rotkirch, Anna 2004: On living through Soviet Russia.
- Heikkinen, Kaija 2006: Metsänpelko ja tietäjänaiset: vepsäläisnaisten uskonto Venäjällä.
- Rogers, Douglas 2009: The Old Faith and the Russian Land: A Historical Ethnography of Ethics in the Urals. Saatavana elektronisena julkaisuna.
- Hakamies, Pekka (toim.) 2005: Moving in the USSR: Western anomalies and Northern wilderness.

Kolmen opintopisteen julkaisut:
- Ruotsala, Helena 2002: Muuttuvat palkiset: elo, työ ja ympäristö Kittilän Kyrön paliskunnassa ja Kuolan Luujärven poronhoitokollektiiveissa vuosina 1930–1995.
- Siikala, Anna-Leena & Stepanova, Eila 2012: Mythic discourses: studies in Uralic traditions.

8. Pohjoismaat
Yhden opintopisteen julkaisut:
- Jönsson, Lars-Eric & Svensson, Birgitta (red.) 2005: I indistrisamhällets slagskugga: om problematiska kulturarv.
- Snellman, Hanna 2003: Sallan suurin kylä: Göteborg.

Kahden opintopisteen julkaisut:
- Ericsson, Urban 2007: Belägrade människor – Belägrade rum. Om invandrargöranden och förorter.
- Farafani, Fataneh 2007: Diasporic Narratives of Sexuality: Identity Formation among Iranian-Swedish Women.
- Frihammar, Mattias 2010: Ur svenska hjärtans djup. Reproduktion av samtida monarki.
- Hansen, Kjell 1998: Välfärdens motsträviga utkant. Lokal praktik och statlig styrning i efterkrigstidens nordsvenska inland.
- Howell, Signe Lise 2006: The Kinning of Foreigners: Transnational Adoption in a Global Perspective.
- Ronström, Ove 2007: Kulturarvspolitik: Visby: från sliten småstad till medeltidsikon.
- Runfors, Anna 2003: Mångfald, motsägelser och marginaliseringar. En studie av hur invandrarskap formas i skolan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item