ETNS221 Technologies in Culture (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakso käsittelee teknologioita ja innovaatioita kulttuurin tutkimuksen näkökulmasta. Erityisesti perehdytään, miten kulttuuri vaikuttaa teknologisiin innovaatioihin ja niiden käyttöön ja miten teknologiat vaikuttavat kulttuuriin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää teknologioita ja innovaatioita kulttuurin tutkimuksen näkökulmasta: miten kulttuuri vaikuttaa teknologisiin innovaatioihin ja niiden käyttöön, ja miten teknologiat vaikuttavat kulttuuriin,
- hahmottaa teknologioiden tutkimuksen suuntauksia
- osaa soveltaa teknologian tutkimuksen suuntauksia teknologioiden suunnittelun ja käyttöönoton ymmärtämiseen

Study materials

Kirjatenttisuoritusta varten valitaan yksi kahden (2) opintopisteen ja yksi kolmen (3) opintopisteen arvoinen julkaisu.

Literature

  • Madianou, M. and Miller, D. 2011: Migration and New Media: Transnational Families and Polymedia. 2 op.
  • Gershon, Ilana 2010: The Breakup 2.0. Disconnecting over New Media. Saatavana elektronisena julkaisuna. 2 op.
  • Shove, Elizabeth, Pantzar, Mika and Watson, Matt 2012: The dynamics of social practice: Everyday life and how it changes. Saatavana elektronisena julkaisuna. 3 op.
  • Gunn, Wendy, Ton Otto and Smith Rachel Charlotte 2013: Design anthropology: theory and practice. 3 op.
  • Hård, Mikael and Jamison, Andrew 2005: Hubris and Hybrids. A Cultural History of Technology and Science. 3 op.
  • Uotinen Johanna 2005: Merkillinen kone: informaatioteknologia, kokemus ja kertomus. 2 op.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item