ETNS223 Oral History (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakso paneutuu kansainvälisen oral history –liikkeeseen ja muistin tutkimisen erityiskysymyksiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa määritellä muistitiedon
- tietää kansainvälisen oral history -liikkeen synnyn ja tehtävän
- tunnistaa muistitietoon liittyvät erityiskysymykset ja osaa soveltaa niitä eri tutkimusaiheisiin
- osaa valita itsenäisesti muistitietoon kytkeytyvän etnologisen tai antropologisen tapaustutkimuksen perehtyäkseen siihen syvällisemmin

Study materials

Kirjatenttinä suorittaessa opintojaksoon sisältyy yksi pakollinen, yhden (1) opintopisteen arvoinen julkaisu ja kaksi valinnaista, kahden (2) opintopisteen arvoista julkaisua, jotka voi valita vapaasti. Pakollinen yhden opintopisteen arvoinen julkaisu: Fingerroos, Outi, Heimo, Anne, Haanpää, Riina & Peltonen, Ulla-Maija (toim.) 2006: Muistitietotutkimus. Metodologisia kysymyksiä.
Muut luettelossa mainitut teokset ovat kahden (2) opintopisteen arvoisia.

Literature

  • Abrams, Lynn 2010: Oral History Theory. Saatavana elektronisena julkaisuna. 2 op.
  • Hamilton, Paula & Shopes, Linda (eds.) 2008: Oral History and Public Memories. Saatavana elektronisena julkaisuna. 2 op.
  • Portelli, Alessandro 2012: Käsky on täytetty. Historia, muisti ja verilöyly Roomassa 1944. 2 op.
  • Fingerroos, Outi, Heimo, Anne, Haanpää, Riina & Peltonen, Ulla-Maija (toim.) 2006: Muistitietotutkimus. Metodologisia kysymyksiä.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item