Master's Degree Programme in Social Work

Degree title:
Master of Social Sciences
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019

Description

Master of Social Sciences degree, social work as a "major" dicipline

Learning outcomes

YTM-tutkinnon sosiaalityön maisteriohjelmassa suorittanut:

- tuntee sosiaalitieteiden ja sosiaalityön keskeiset käsitteet, tärkeimmät teoriat ja teoriaperinteet
- omaa laaja-alaisen yhteiskuntatieteellisen osaamisen sosiaalityön rakenteelliseen sekä yksilö-, perhe ja yhteisölähtöiseen asiakas- ja asiantuntijatyöhön
- osaa tehdä suunnitelmallista sosiaalityötä asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi sekä kehittää sosiaalityön työmenetelmiä ja arvioida niiden vaikuttavuutta
- kykenee toimimaan vaativissa sosiaalityön ammatillisissa tehtävissä, asiantuntijana monialaisissa yhteistyöverkostoissa ja omaa perusvalmiudet toimia organisaatioiden johtotehtävissä sekä projektien ja kehittämishankkeiden johtajana
- omaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet yhteiskunnalliseen vaikuttamistyöhön
- kykenee tutkimustiedon hankkimiseen, tuottamiseen ja soveltamiseen, kestävään ja tutkimuseettisesti vahvaan tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon
- omaa valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin
- sosiaalityön opintosuunnassa suoritettu maisterintutkinto (sisältäen sosiaalityön perus-, aine- ja syventävät opinnot) antaa mahdollisuuden hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) oikeutta harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia laillistettuna ammattihenkilönä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015).

Structure

Select all (120+ cr)