STOS3011 Social Work in Rehabilitation (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla käsitellään kuntoutukseen liittyvää toimijuutta, sosiaalisia ulottuvuuksia ja niiden erilaisia malleja sekä kuntoutuksen ja kuntoutumisen rajapintoja.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai tentti tai kirjallinen työ

Arviointiperusteet

Arvioidaan tenttisuorituksen tai kirjallisen työn perusteella

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa ymmärrystä kuntoutuksen toimintakentästä ja kuntoutuksen sosiaalityön ja siihen liittyvän sosiaalisen toiminnan luonteesta.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Literature

  • 1. Karjalainen, V. & I. Vilkkumaa (toim.) (2004 tai uudempi lisäpainos): Kuntoutus kanssamme. Stakes.
  • 2. Romakkaniemi, M. (2011): Masennus. Tutkimus kuntoutumisen kertomusten rakentumisesta. Väitöskirja. (verkossa)
  • 3. Hammell, Karen Whalley (2006): Perspectives on Disability and Rehabilitation. Churchill Livingstone

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item