STOS3012 Community Economy and Social Entrepreneurship (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Jaksossa perehdytään yhteisötalouden ja yhteiskunnallisten yritysten käytännön eri muotoihin, teoreettisiin lähtökohtiin ja toimintaperiaatteisiin, käytännön esimerkkeihin sekä niitä koskevaan uusimpaan tutkimustietoon.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, kirjallinen työ

Arviointiperusteet

Opintojakso arvioidaan kirjallisen työn ja kontaktiopetukseen osallistumisen perusteella.

Learning outcomes

Opiskelija tiedostaa yhteisötalouden ja kolmannen sektorin mahdollisuudet ja tuntee niiden toimintatavat sosiaalityön kentällä sekä osaa toimia niiden käytännössä ja tutkimuksessa.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Literature

  • 2. Pihlaja, R. (2010): Kolmas sektori maaseutukunnissa. Julkaisuja 19. Helsingin yliopisto, Ruralia. (verkossa)
  • 1. Defourny, Jacques; Hulgard, Lars; Pestoff, Victor (eds) (2014): Social Enterprise and the Third Sector. Changing European Landscapes in a Comparative Perspective. Routledge, London and New York.
  • 3. Niina Rantamäki (2016): Co-Production in the Context of Finnish Social Services and Health Care: A Challenge and a Possibility for a New Kind of Democracy. Voluntas. (verkossa)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item