STOS3004 Child Welfare (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Jaksolla syvennetään lastensuojelun osaamista vaativana asiantuntijatyönä

Suoritustavat

Kontaktiopetus, kirjallinen tehtävä tai oppimispäiväkirja tai tentti.

Arviointiperusteet

Kirjallinen työ tai tenttisuoritus

Learning outcomes

Opiskelija omaksuu lastensuojelutyön uusinta asiantuntijatietoa sekä kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa, kykenee arvioimaan sitä kriittisesti ja saa valmiuksia kehittää omaa asiantuntijuuttaan. Opiskelija kykenee analysoimaan akateemista ja julkisuudessa käytävää keskustelua lastensuojelusta ja hänellä on valmiuksia osallistua aihepiiristä käytävään keskusteluun

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Literature

  • 1. Burns, Kenneth; Pösö, Tarja, and Skivenes, Marit (eds.) (2017): Child Welfare Removals by the State. A Cross-Country Analysis of Decision-Making Systems. Oxford University Press.
  • 3. Humphreys, Cathy and Stanley, Nicky (eds.) (2015): Domestic Violence and Protecting Children: New Thinking and Approaches. Jessica Kingsley Publishers.
  • 2. Moilanen, Johanna (2015): Tutkimus lastensuojelun tukihenkilö-toiminnan muutoksista – Relationaalinen näkökulma. Studies in Education, Psychology and Social Research. Jyväskylän yliopisto.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item