STOS3003 Structural Social Work (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Jaksossa perehdytään rakenteellisen sosiaalityön käsitteisiin, historialliseen kehitykseen ja nykykeskusteluihin. Kurssi antaa tietoa rakenteellisen sosiaalityön menetelmistä. Lisäksi kurssilla harjoitellaan sosiaalisen raportoinnin perustaitoja.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, kirjallinen tehtävä tai oppimispäiväkirja

Arviointiperusteet

Opintojakso arvioidaan kirjallisen työn ja kontaktiopetukseen osallistumisen perusteella

Learning outcomes

Opiskelija jäsentää rakenteellisen sosiaalityön peruslähtökohdat, historiallisen kehityksen, nykykeskustelun sekä osaa soveltaa ja kehittää rakenteellisen sosiaalityön menetelmiä sosiaalityön ammattikäytännöissä.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Literature

  • Lisäksi muu kurssilla osoitettu kirjallisuus
  • Pohjola, Anneli & Laitinen, Merja & Seppänen, Marjaana (toim.) (2014): Rakenteellinen sosiaalityö. UNIpress.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item