STOS414 Social Work with Substance Users (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Jakso tarjoaa ajankohtaista tietoa päihdetyöstä, -tutkimuksesta ja lainsäädännöstä sosiaalityön näkökulmasta sekä välineitä riippuvuusproblematiikan kohtaamiseen käytännön työssä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, kirjallinen työ, tentti

Arviointiperusteet

Luentokurssi: kirjallinen (dokumentoitu työ), aktiivinen osallistuminen

Learning outcomes

Opiskelija tuntee päihdesosiaalityön perustyövälineet, on saanut monipuolisen käsityksen riippuvuusproblematiikasta sekä valmiuksia ymmärtää päihderiippuvuudesta kärsivien yksilöiden ja perheiden elämäntilanteita

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Literature

  • 1. Koski-Jännes, A., L. Riitinen & P. Saarnio (toim.) (2008): Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Tammi.
  • 3. Virokannas, E. & S. Väyrynen (2013): Varjoja Naiseudessa. UNI-press
  • 2. Nelson, A. (2012): Social Work with Substance Users. SAGE.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item